Gjennom den såkalte Ungdomsfiskeordningen får ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive kommmersielt fiske for inntil kr. 50 000,- i sommerferien. Nå tar regjeringen grep for å sikre at flere kan delta i ordningen.

– Jeg er opptatt av at vi må satse på rekruttering. Ungdomsfiskeordningen er en vei inn for mange unge som ønsker å teste fiskeryrket. Målet er å gi ungdom erfaring som fiskere slik at de ser mulighetene i fiskerinæringen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Utvidelse av tidsperioden

Departementet viderefører i hovedsak reglene for ungdomsfiskeordningen fra 2021, men stoppdatoen for ordningen forskyves fra 6. til 19. august.

– Mange fiskemottak er stengt sommerstid og da kan det bli vanskelig for ungdomsfiskere å få landet fangst i ferien. Jeg har derfor bestemt at ordningen fra i år av skal utvides til 19. august, slik at ungdommene får brukt hele sommerferien sin om de ønsker det, sier statsråden.

Oppstart er 13. juni.

Mer om ordningen

Ordningen med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien, og omsette fangst for inntil 50 000 kroner.

Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 13. juni og til og med 19. august 2022, og omfatter alle fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten. For rognkjeks starter fisket allerede 1. mai.

Ordningen er underlagt de samme redskapsbegrensningene som fritidsfisket.

Årets påmeldingsskjema vil bli publisert hos Fiskeridirektoratet når påmeldingen er klar: Ungdomsfiskeordningen 2022 (fiskeridir.no)

Les om selve ordningen her: Sommerfiske for ungdom