Ifølge The Barents Observer har Nordflågten sendt ut forsiktighetsvarlser der skipstrafikk og fly bes holde seg unna et større område nord av Varangerhalvøy fra mandag morgen. Det står mye bruk i området, og flere norske båter oppholder seg der.

Områdene for sivil navigasjon og lufttrafikk er stengt «av sikkerhetsmessige årsaker,» sier Nordflåten i en pressemelding.

Nordflåten har tre større krigsskip og en rekke andre marinefartøyer i området. Både destroyeren «Admiral Ushakov» og krysseren «Marshal Ustinov» deltar i øvelsen. I tillegg til anti-ubåtskipet «Vice-Admiral Kulakov», ifølge The Barents Observer.