Alf Martin Jensen i Kiberg har gått bort. 30. mai sovnet han inn etter en lang kamp mot sykdom. Men helt til sitt siste var han levende opptatt av fiskeriene, bygda og folkene rundt seg.

For fiskeværet Kiberg vil Alf Martins bortgang være et stort tap. I lokalmiljøet var han en bauta som sto han av uansett skiftende tider. Han kjempet alltid en heroisk kamp for at man skulle ha et oppegående fiskebruk, og ble etter hvert selve grunnplanken ved bruket - helt siden han begynte under daværende eier av bedriften, Paul G. Mathisen for 53 år siden.

Siden den gang har fiskebruket skiftet eier flere ganger, men Alf Martin Jensen har alltid blitt med på veien videre og var daglig leder ved Arctic Kiberg ved sin bortgang.

Selv om han hadde gått over i alderspensjonistenes rekker, sto han løpet helt ut. For Alf Martin var fiskeriene selve livsnerven. Fra han gikk på grunnskolen var hans ønske å jobbe med fisk. Selv mente han det ikke fantes et bedre utgangspunkt enn Kiberg. I en hver sammenheng framholdt han at utfra Kiberg hadde alle forutsetninger for å drive fiskeri med gode resultater. Her var lett tilgang til fiskeressursen og en god havn.

Alf Martin hadde samtidig opplevd alle svingninger som fiskerinæringen byr på. Fra toppår med god lønnsomhet så vel som bunnår med konkurser. Han fikk oppleve at bygda ble tappet for både fiskeindustribedrifter, bensinstasjon, skole, post, kafé og nærbutikken. Hus er blitt fraflyttet, og stemningen har vært dyster. Men Alf Martin har alltid stått han av, og kjempet for Kiberg på alle felt. I en årrekke var han politisk engasjert i Vardø Ap.

Nå er hans kamp over. Det vil merkes og han vil bli sterkt savnet av alle som er glad i Kiberg.

Vi lyser fred over hans minne.

øystein ingilæ