Det er den kanskje klareste trenden vårtorskefisket i Finnmark akkurat nå. På de to torskehotellene i Båtsfjord er det fullt belegg. Dette er fisk som landanleggene i Finnmark tidligere ikke så snurten av.

- Vi tar inn 1000 tonn, men hadde vi hatt kapasitet, ville vi fint kunne tatt i mot det dobbelte. Det mangler ikke interesse i flåten, sier Odd Arne Harjo, daglig leder i det nystartede selskapet Merdedrift AS. Utbygginga av kapasiteten i Båtsfjord er i full gang, men både fiskere og fiskemottak lider av at ikke utbygginga går raskere.

«Asbjørn Selsbane» er en av flere store snurrevadbåter som dette året satser på levendefangst på Finnmarkskysten, etter å ha vurdert muligheten i flere år.

- Vi snakker om et regnestykke med mange x-er og y-er, vi bruker for eksempel lengre tid enn normalt på å fiske 200 tonn, og vi vet ikke hva vi til slutt får for denne fisken, sier reder og skipper på «Asbjørn Selsbane» Andreas Kristoffer Hansen (49). - Men uansett er det veldig spennende å være i gang med noe vi har tenkt på i flere år. Det er spennende å komme på land med 30 tonn levende torsk som svømmer rundt i rommet.

- Selv om vi ser at frossenfiskprisen er høyere enn i fjor og at vi isolert sett ville tjent mer akkurat nå på å selge denne fisken fryst, tror vi at dette er beste løsninga. Kvotebonusen gjør utslaget, sier han.

Bare dette ene fartøyet, for øvrig landets største kystbåt, kommer trolig på land med 300 tonn levendetorsk denne sommeren. «Bernt Oskar», «Arctus», «Båragutt», «Willassen», «Ballstadøy», «Haakon-JR» og «Harhaug I» er andre store snurrevadbåter som gjør nøyaktig det samme.