‒ I senere år finner vi eksempler som ikke bare vitner om høy kompetanse, profesjonalitet og engasjement, men også evnen til å tenke kreativt for å løse krevende situasjoner ‒ ofte under krevende forhold. Vi er derfor stolte av å kunne tildele årets ærespris til den norske lostjenesten, sier styreleder i Haugesundkonferansen, Jon Leon Ervik.

Haugesundkonferansens ærespris for 2022 ble overrakt av statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og fiskeridepartementet 10. mai, på Haugesundkonferansens første dag, til kystdirektør Einar Vik Arset i Kystverket.

Styret for Haugesundkonferansen deler hvert år ut æresprisen til en bedrift, institusjon, organisasjon eller person som har dokumentert en spesiell innsats for bedring av sikkerhet og miljø innen den maritime næringen.

Heder til losvesenet Foto Anders Røeggen Kystverket

Hensikten med prisen er å fremheve at satsing på sikkerhet og miljø både er viktig og lønnsomt. Videre er det et ønske fra Haugesundskonferansen at prisen skal motivere og stimulere til økt innsats på området.

Årets ærespris til lostjenesten er begrunnet med:

 • Lostjenestens bidrag til sikkerhet og fremkommelighet til sjøs i over 300 år;

 • Lostjenestens evne til å tilføye en høy grad av kompetanse til risikofartøy for å redusere risikoen for ulykker langs kysten;

 • Utvikling og tilpasning av tjenesten i tråd med utviklingen av større og mer avanserte fartøy, økt trafikk og mer komplekse operasjoner til sjøs, inkludert dens evne til å ta i bruk digitale verktøy for økt støtte til kaptein og navigatør.

Styret for Haugesundkonferansen gratulerer lostjenesten med en velfortjent pris.

Tidligere vinnere er:

 • 330 Skvadronen

 • Forbundet Kysten

 • Redningsselskapet

 • Rederiene Wilh. Wilhelmsen og Bergesen d.y.

 • Tor-Christian Mathiesen, Det Norske Veritas

 • Mannskapet på TAMPA

 • Sjømannskirken

Om lostjenesten

Kystverkets lostjeneste bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig farvannskunnskap. Lostjenesten utfører om lag 40 000 oppdrag i året, og har 7 losoldermannskap med 25 losstasjoner i Norge, fra Svinesund til Grense Jakobselv. Tjenesten består av rundt 300 loser og er operativ og tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året.

Haugesundkonferansens ærespris

Styret for Haugesundkonferansen deler hvert år ut en ærespris til en bedrift, institusjon, organisasjon eller person som har dokumentert en spesiell innsats for bedring av sikkerhet og miljø innen den maritime næringen.

Hensikten med prisen er å fremheve at satsing på sikkerhet og miljø både er viktig og lønnsomt. Videre er det et ønske fra Haugesundskonferansen at prisen skal motivere og stimulere til økt innsats på området.

Kandidaten(e) skal ha dokumentert en helt spesiell innsats innen et eller flere av følgende kriterier:

 • Utviklings-/forskningsarbeid og/eller forbedringer av prosesser/produkter/tjenester som direkte eller indirekte fører til økt sikkerhet eller bedre miljø.

 • Fjerning eller reduksjon av risikoforhold.

 • En miljøinnsats utover det vanlige.

 • En foregangsbedrift, organisasjon eller person som gjennom sitt helse-, miljø eller sikkerhetsarbeid fremstår som et godt eksempel til etterfølgelse.

Kandidater som vurderes for prisen er rederier, bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller personer som tilfredsstiller kriteriene.

Styrets begrunnelse

Styret har tradisjon for å legge vekt på flere av kriteriene for Haugesundskonferansens Ærespris.

Prisvinneren i 2022 har vært ensbetydende med sjøsikkerhet og fremkommelighet i over 300 år. Årets prisvinner har vært organisert på ulike måter opp gjennom årene. Tjenesten har vært så viktig for sjøsikkerheten og fremkommeligheten langs kysten, at det offentlige har sikret tjenesten gjennom lovverk og organisering. Uavhengig av organisasjonsform, har tjenesten ofte vært en forutsetning for sikker fremkommelighet under krevende forhold. Kandidaten har vært en viktig bidragsyter i beredskap og redning.

Tjenesten er operativ hele døgnet og hele året. I senere år finner vi eksempler som ikke bare vitner om høy kompetanse, profesjonalitet og engasjement, men også evnen til å tenke kreativt for å løse krevende situasjoner ‒ ofte under krevende forhold. Vi er derfor stolte av å kunne tildele årets ærespris til den norske lostjenesten. I dag er lostjenesten organisert som en egen virksomhet i Kystverket.

Æresprisen for 2022 tildeles den norske lostjenestens kvinner og menn, som med sin erfaring og kunnskap har bidratt til sikkerhet og fremkommelighet langs kysten i over 300 år ‒ ofte under krevende forhold og operasjoner. I tillegg er losene ofte en viktig bidragsyter i nød- og beredskapssituasjoner.