– Jeg håper at den yngre generasjonen ikke gir seg, sier Ragnhild Nystad til NRK Sapmi.

Samisk ungdom burde ikke godta at Stortinget og Regjeringen setter sjøsamiske rettigheter til side. Hun mener saken om historisk rett til de lokale fiskeressursene må opp på ny.

– Jeg håper at de hvert eneste år tar opp denne saken, og jeg forventer at Sametinget gjør det samme.

– Det går ikke an å stryke historiske rettigheter som folk har opparbeidet seg gjennom generasjoner på generasjoner, sier hun.

Den tidligere visepresidenten i Sametinget, Ragnhild Nystad, ble svært skuffet da Stortinget gikk i mot Kystfiskeutvalgets innstilling og slo fast at finnmarkinger ikke har historisk rett til de lokale fiskeressursene.

Leder for Samerettsutvalget på 80-tallet og senere leder for Kystfiskeutvalget, Carsten Smith, er også skuffet over resultatet og tror debatten om sjøsamiske rettigheter, vil blusse opp igjen.

– Når det gjelder Kystfiskeresultatet og dets resultater, har jeg allerede i min umiddelbare reaksjon sagt at denne debatten kommer trolig til å fortsette, sier Carsten Smith.