Nergård-konsernet kjøpte seg fri fra leveringsforpliktelser for 15 millioner kroner. Dette ble lagt inn i selskapet Skjervøy Fiskeriutvikling og skulle brukes på å styrke fiskeriaktiviteten i kommunen. Da kassa var tom har det vært en storm rundt hele selskapet. Spesielt midlene som ble brukt på Årviksbruket Eiendom AS og konkursrammede Skjervøy Sjømat har skapt sinne.

Mener den frikjenner

Nå mener politikerne at revisjonsrapporten fra KomRev Nord frikjenner både politikerne samt styrerepresentantene.

Ordfører i Skjervøy, Torgeir Johnsen, kaller ifølge Framtid i Nord rapporten for meget grundig.

– Og den konkluderer med at ingen av styrene for Skjervøy Fiskeriutvikling, eller styrenes ledere har gjort noe galt, sier Johnsen til avisa.

Han er sammen med tidligere ordfører Roy Waage den eneste med styrelederverv i selskapet.

Forventer kritikk

Selv om rapporten slår fast at det ikke har foregått noe lovstridig, finnes det en del mangler, skriver Framtid i Nord.

– Jeg vil jo tro at de som har vært kritiske tidligere, også nå vil henge seg ved at man ikke har alle svarene omkring disposisjonene av midlene som ble gitt Årviksbruket Eiendom AS og hvordan disse pengene har vært brukt.

Imidlertid håper ordføreren at man nå kan sette strek.

Sluttbehandles

Tidligere ordfører Roy Waage vil avvente med å kommentere rapportens innhold til etter at den er sluttbehandlet. Førstkommende tirsdag, skal Kontrollutvalget få en gjennomgang av rapporten. Da skal KomRev Nord være til stede.

– Vi ser på mulighetene for at også kommunestyret kan få være med under denne behandlinga, sier Torgeir Johnsen.