Den norske regjeringen besluttet i oktober 2012 å bygge et nytt isgående fartøy. Havforskningsinstituttet er ansvarlig for prosjektet og Rolls Royce Marine har tegnet det. FF Kronprins Haakon blir et av verdens mest avanserte forskningsfartøy. Kostnadsrammen er på ca. 1,4 milliarder kroner, eller ca. 175 millioner euro, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Tromsø blir hjemmehavn for fartøyet, med Norsk Polarinstitutt som formell eier, på vegne av den norske stat. Skipet er planlagt levert i andre halvdel av 2016, og vil være klart for vitenskapelige tokt i begynnelsen av 2017. UiT Norges arktiske universitet blir største bruker av skipet.

Fincantieri er et av de største skipsbyggingskonsern i verden og spesialiserer seg på design og bygging av komplekse skip med høyt teknologisk utstyr, som for eksempel cruise-, handels-, marine- og offshore fartøy.

Signeringen fant sted på Frammuseet i Oslo. Administrerende direktør Tore Nepstad ved Havforskningsinstituttet og konsernkonserndirektør Angelo Fusco fra skipsverftet Fincantieri signerte kontrakten.