- De siste åra har det vært en nedgang i gytebestanden av sei nord for 62°N. Det er derfor gledelig at det for første gang på flere år nå er grunnlag for en liten økning av totalkvoten, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Seien er en ren norsk bestand og kvotefastsettelse må derfor ikke gå innom norsk-russiske forhandlinger, men fastsettes av Nærings- og fiskeridepartementet.

- Forvaltninga av sei bygger på en strategi som Det internasjonale råd for havforsking (ICES) i 2007 vurderte til å være i tråd med føre-var-prinsippet. ICES har i 2014 tatt i bruk en ny statistisk beregningsmodell som handterer usikre data bedre, samt valgt å utelate fangstrater fra det kommersielle trålfisket som kunne være misvisende for beregningene, skriver departementet i sin forklaring på kvoteøkninga.