De 13 prosjektene vant fram i konkurranse blant 87 søknader da programstyret i Marinforsk gjorde sin beslutning om fordeling av i alt 100 millioner kroner i forrige uke.

– Som vanlig fikk vi veldig mange svært gode søknader til utlysningen av forskerporsjekter. Selv om programstyret valgte å øke rammen for bevilgning noe, må mange svært gode søknader avslås, sier programkoordinator Christian Wexels Riser i en artikkel på forskningsrådet sine hjemmesider. Han er fornøyd med at årets tildeling blir fordelt på mange forskningsmiljøer.

De 13 prosjektene er fordelt på de fire temaområdene i henhold til de økonomiske rammene som var avsatt til hvert tema i utlysningen. Enkelte prosjekter er innvilget med kutt, og det understrekes at bevilget beløp ikke nødvendigvis samsvarer med det beløpet det er søkt om.

Innvilgede forskerprosjekter

DeltemaProsjekttittelInstitusjon
ØkosystemThe importance of the marine habitat for the critically endangered European eel (MAREEL)Havforsknings-instituttet
Drivers and effects of spatial shifts in early life stages of marine fish (SpaceShift)Universitetet i Oslo
Impact of MIXotrophs on the sTRUCTure of the marine pelagic food web (MIXsTRUCT)Uni Research
A multispecies, multitrophic genomics approach to coastal ecosystem structure (ECOGENOME)Havforsknings-instituttet
PåvirkningProduced water fractionation and advanced chemical and toxicological characterization using sensitive life stages of marine fish speciesSintef Ocean
Marine Disposal of Mine Tailings: Impacts on Pelagic Ecosystem Components in Norwegian FjordsNord Universitet
Effects of seismic sound on spawning behaviour and reproductive sucsess of codHavforsknings-instituttet
HøstingHarvesting the mesopelagics - ecological and management implicationsHavforsknings-instituttet
The impact of new technologies on fisheries managementNorges Handels-høyskole
Addressing uncertainty in FISHeries management in a zooplankton-fish COMmunity under human-induced perturbations (FISHCOM)Universitetet i Oslo - CEES
SamfunnUnderstanding and predicting water quality for ecosystem-based management of Norwegian fjords, coastal waters and seas (MARTINI)NIVA
Ocean Health under Blue TransitionsNINA
Opportunities and trade-offs in managing kelp forest in an era of blue growthNIVA

Andre utlysninger

Programstyret behandlet også 6 søknader om stipender til internasjonalt forskningssamarbeid. Her ble alle søknadene innvilget.

Innvilgede utenlandsstipend

ProsjekttittelProsjektansvarligSøknadstype
Drivers of dynamics of pelagic fish distributionHavforsknings-instituttetPersonlig utenlandsstipend
Seagrass population genetic structure in Northern FjordsNord UniversitetPersonlig gjesteforskerstipend
PhD Mobility for ASU and NHH cooperation on sustainable aquacultureNorges HandelshøyskolePersonlig utenlandsstipend
Survey sampling methodologies in recreational fisheriesHavforsknings-instituttetPersonlig utenlandsstipend
MarinRobotics - Active Robot Vision to enable Automated Sorting and Handling of Compliant Marine Raw MaterialsSintef OceanPersonlig utenlandsstipend
Marine Robotics and Ocean Science - Research Grant for Trygve Olav FossumNTNUPersonlig utenlandsstipend

Innovasjonsprosjekter havteknologi

MARINFORSK deltok i år også i utlysningen av innovasjonsprosjekter på havteknologi sammen med programmene MAROFF, HAVBRUK, PETROMAKS og BIA. Her ble det til sammen lyst ut 100 millioner kroner, og det kom inn 37 søknader som er fordelt på programmene som deltok.

Hvilke søknader som får penger, vil bli besluttet i løpet av desember/januar i den ordinære tildelingsprosessen i disse programmene. Fullstendig oversikt over hvilke prosjekter som blir innvilget i denne utlysningen, vil først komme når alle