Det viser regnskapet for 2023 som havna nylig offentliggjorde. Det må godkjennes både av havnestyret og kommunestyret.

Av den totale gjelden på 385 millioner har havna et lån på 366 millioner med en løpetid på 42,8 år og en rentefot på 4,5 prosent. Renteutgiftene økte fra 6,9 millioner i 2022 til 14,8 millioner i fjor. Samtidig betalte de 1,3 millioner mindre i avdrag på lånet i 2023 enn i 2022.

Økningen av gjelden forklares i regnskapet blant annet med ni millioner til det nye servicehuset og 55 millioner til ny kai på Rødskjær.

Samtidig som tallene viser at de gikk med et overskudd på 2,7 millioner, viser regnskapet at de utsatte vedlikehold og prosjekter på til sammen 35,5 millioner. Det var landstrømanlegg, utbedring av farled, vedlikehold av havnebåten, investeringen i kai, flytemolo og bygg.

Mye overtid

Ifølge havnedirektør Anne Britt Bekken klarer de å håndtere sine finansutgifter gjennom kostnadskontroll, økt aktivitet og økte inntekter.

Driftsinntektene økte med sju millioner i forhold til 2022. Økningen på lønnskostnadene på 1,7 millioner forklarer havnedirektøren med flere ansatte og mye overtid da flere ansatte har vært ute i permisjon.

Havna har pensjonsforpliktelser på 18,9 millioner kroner.

Ibestad kommune betaler 189.917 kroner for at havna skal vedlikeholde deres kaier.

Anne Britt Bekken har millionlønn som havnedirektør. Foto: Arkivfoto

Millionlønn

Havnedirektør Anne Britt Bekken har en årslønn på 1,082.774 kroner, og annen godtgjørelse på 9.813 kroner.

Assisterende havnedirektør Lennart Jensen har en årsinntekt på 913.486 kroner, og annen godtgjørelse på 12.609 kroner.

Assisterende havnesjef Lennart Jensen. Foto: Arkivfoto

Styreleder Frank Eilertsen har en godtgjørelse på 124.334 kroner.

Havnedirektør Bekken skriver i sin beretning til styret at havna har relativt mye gjeld som sammen med tøffere økonomiske rammevilkår og økt rente gir store konsekvenser.

Frank Eilertsen er styreleder og skal godkjenne regnskapet til havna. Foto: Arkivfoto

Tomme lokaler

Bekken viser til at det kommunale foretaket har hatt økt aktivitet ved at Skanska har etablert seg på Rødskjær og nye Larsneset kai ble tatt i bruk i juni 2023.

Derimot er leieinntektene noe lavere. Blant annet på grunn av tomme lokaler i Havnebygget.

– Utleie av bygg har vært lavere enn forventet da det har vist seg utfordrende å finne leietaker i de ledige lokalene i Havnebygget.

Det er blitt dyrere å ligge til kai ved havnas anlegg. I fjor økte de prisene i snitt med fire prosent.

Seks av 19 prosjekt ble ferdigstilt i fjor. Det er landstrøm på Stangnes, brannsikring/ventilasjon Rødskjærveien 4, Kai Samasjøen, fendere, varebil og pullere kai Stangnes.