·       Norge eksporterte 7 051 tonn fryst torsk til en verdi av 447 millioner kroner i april

·       Verdien økte med 125 millioner kroner, eller 39 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor

·       Det er en vekst i volum på 30 prosent

·       Kina, Storbritannia og Vietnam var de største markedene for fryst torsk i april

Størst økning til Kina

Kina hadde størst verdivekst i april, med en økning i eksportverdi på 112 millioner kroner, eller 485 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Kina endte på 2 300 tonn, noe som er 212 prosent høyere enn samme måned i fjor. Med den kraftige volumveksten i april ligger nå eksportvolumet til Kina hittil i år noe høyere enn i fjor.

Påvirkes av importforbud

- Økningen er et resultat av USAs nylig innførte importforbud mot russisk torsk. Siden kinesisk bearbeidingsindustri eksporterer store volum fryst torskefilet til USA, i stor grad basert på russisk råstoff, må de nå bruke torsk fra andre land for å kunne fortsette å produsere for det amerikanske markedet, forklarer Brækkan.

Volumvekst til Storbritannia

Også til Storbritannia økte volumet i april, og med et eksportvolum på over 2 000 tonn ga dette en volumvekst på 59 prosent fra april i fjor.

- Vi må helt tilbake til 2002 for å finne en enkeltmåned med høyere eksportvolum av fryst torsk til Storbritannia, sier Eivind Hestvik Brækkan.

Sterk måned for klippfisk av sei

·       Norge eksporterte 5 318 tonn klippfisk til en verdi av 325 millioner kroner i april

·       Verdien økte med 14 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor

·       Det er en vekst i volum på 22 prosent

·       Portugal, Den dominikanske republikk og Kongo-Brazzaville var de største markedene for klippfisk i april

Eksportvolumet for klippfisk av torsk endte på 1 300 tonn, noe som er en nedgang på 15 prosent fra april i fjor.

Eksportverdien falt 7 prosent til totalt 156 millioner kroner. For klippfisk av sei økte volumet 58 prosent til 3 800 tonn, mens eksportverdien økte 35 prosent til 152 millioner kroner.