- Overraskende, skriver toktleder Randi Ingvaldsen på Havforskningsinstituttets hjemmeside.

Torsken på 400 meters dyp er et av funnene som ble gjort i forbindelse med det nye storprosjektet SI Arctic, med mål om å kartlegge havområdene nord for Svalbard, så langt mot Nordpolen som isen tillater.