Norges Fiskarlag og fiskerinæringen i EU og Norge ber om at regjeringene fastsetter totalkvoten på makrell for 2012 til 639.000 tonn i samsvar med rådet fra Det internasjonale havforskingsrådet ICES og med den gjeldende langsiktige forvaltingsplanen for bestanden. Bakgrunnen er sammenbruddet i kyststatforhandlingene om makrell i forrige uke.

Når den historiske andelen til Island, Færøyene og Russland er trukket fra, skal resten av totalkvoten fordeles mellom EU og Norge etter den gjeldende bilaterale avtalen, heter det i ei felles pressemelding.

- Det ville være imot alle prinsipper om rettferdighet, dersom makrellnæringene i Norge og EU må tåle en ytterligere avgrensing i makrellfisket samtidig som færøyske og islandske fiskere fremdeles får store makrellkvoter av egne regjeringer stikk i strid med vitenskapelige råd, heter det i pressemeldingen.

– Fiskerinæringene i EU og Norge vil igjen uttrykke at de er skuffet og ser med stor uro på at det ikke ble noe resultat av forhandlingene. Næringene i Norge og EU støtter fullt ut opp om den felles uttalelsen fra EU-kommisær for fiskeri, Maria Damanaki, og den norske fiskeristatsråden Lisbeth Berg-Hansen, der de fordømmer de fastlåste standpunktene til Island og Færøyene.

I tillegg ber fiskerinæringen i EU om at EU-kommisjonen, Rådet og EU-parlamentet snart bestemmer seg for og faktisk gjennomfører effektive sanksjoner mot Island og Færøyene, melder nettstedet fiskebat.no.