Nils Gunnar Kvamstø er utnevnt av Kongen i statsråd til direktør for Havforskningsinstituttet for en periode på seks år. Det melder Nærings- og fiskeridepartementet.

Les også:Her er den oppdaterte søkerlisten til jobben som havforskningsdirektør

– Havforskningsinstituttet er en sentral bidragsyter i arbeidet med å sikre en god og framtidsrettet forvaltning av våre hav og kystområder. Med Nils Gunnar Kvamstø får vi en havforskningsdirektør som vil bidra til å utvikle instituttet videre, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en kommentar til ansettelsen.

Nils Gunnar Kvamstø er 57 år gammel. Kvamstø er utdannet cand. scient. og dr. scient. fra Universitetet i Bergen, Geofysisk institutt. Han er i dag professor og marin dekan ved Universitetet i Bergen, der han legger til rette for og initierer tverrfaglig marin forskning, og utvikler samarbeid innen forskning, formidling og utdanning med det marine aktørlandskapet både regionalt og nasjonalt. I perioden fra 2001 til 2019 var Kvamstø instituttleder ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Den 1. januar 2022 tar han altså fatt på oppgaven som ny havforskningsdirektør.