– Utviklingen i fisket har vært avgjørende for endringene.

Det melder de i en pressemelding.

Rekordlav kvote

– Kvoten for torsk i Nordsjøen er rekordlav og vi har derfor startet 2021 med et stramt reguleringsopplegg. Gitt utviklingen i fisket og etter innspill fra næringen, har jeg besluttet å åpne for et begrenset direktefiske også for fartøy over 15 meter i lukket gruppe, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Det åpnes for et direktefiske med en kvoteenhet på 3 tonn per kvotefaktor for fartøy i lukket gruppe over 15 meter største lengde. På grunn av bestandssituasjonen har det hittil i 2021 ikke vært åpnet for et direktefiske etter torsk i Nordsjøen for denne fartøygruppen. Fartøy under 15 meter har imidlertid siden januar hatt adgang til å drive et begrenset direktefiske etter torsk.

Ikke rom for økt bifangst

Departementet mener det fortsatt må holdes igjen på andre områder.

– Etter en helhetlig vurdering viderefører vi bifangstprosenten for snurrevad og vi reduserer bifangstprosenten for andre konvensjonelle redskap. Den norske kvoten er enda lavere enn i fjor og vi ser foreløpig ikke at det er rom for økt bifangstadgang, sier Ingebrigtsen.

Følgende endringer iverksettes fom 11. mai:

Det fastsettes en kvoteenhet på tre tonn pr kvotefaktor for fartøy i lukket gruppe over 15 meter største lengde, dette er i tråd med innspill fra Norges Fiskarlag.

Bifangstprosent for snurrevad videreføres på fem prosent.Vi vil fortsette å følge fisket fremover for å se om det skal endres

Bifangstprosent for konvensjonell redskap, annen enn snurrevad reduseres til 20 prosent