I dag får turister maks ta med seg 15 kilo fisk over grensen, men i et forslag som snart sendes ut på høring foreslås det å øke mengden til 30 kilo. Det opplyser statssekretær Ronny Berg (Frp) i fiskeridepartementet til Fiskeribladet Fiskaren. Samtidig foreslås det en registreringsordning for turistfiskebedrifter, og bedriftene får kriterier de må styre etter når det gjelder rapportering av fangst.

Leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag sier at han er positiv til forslaget så lenge det kan bidra til å synliggjøre den reelle mengden turister fisker. Fiskarlaget har lenge signalisert at de ønsker en journalføring av all fisk som kommer på land i forbindelse med turistfiske.

– Yrkesfiskerne må forholde seg til kvoter og reguleringer, mens turisfisket er fritatt for slike ting, sier Ingebrigtsen.