- Sjømatrådet må gjerne markedsføre kval innenlands