Ifølge NRK Finnmark har Direktoratet for mineralforvaltning innvendinger mot selskapets driftsplan. Dette kan stikke kjepper i hjulene for tillatelsen til gruvedrift. Direktoratet er skeptisk til om gruva kan drives med overskudd, og mener selskapet har budsjettert med for høy fremtidig kobberpris.

«Det er DMF sitt syn at Nussir er en forekomst med middels/begrenset økonomisk potensial», skriver direktoratet i sitt faglige innspill til Nærings- og fiskeridepartementet.

Direktoratet viser blant annet til det svenske gruveselskapet Bolidens drift, og peker på at Nussir har planlagt en driftsmargin 165 prosent høyere enn dette selskapet. Dette virker ikke troverdig, mener direktoratet.

Direktør for Nussir, Øystein Rushfelt, avviser skepsisen fra direktoratet, og mener de har regnet feil.