- Vi kan ikke ha et slikt system. Jeg er opptatt av å få en løsning på denne saken, sier Lange Nordahl til Kyst og Fjord.

- Dette er hårreisende, og det synes helt opplagt at Refsaas er blitt ført bak lyset av Sjøfartsdirektoratet. Og jeg forstår godt at han opplever direktoratet som arrogant. Slik kan vi ikke ha det.

- Det må ryddes opp i denne saken. Refsaas må få ut papirene, slik som de andre som har gjennomført det samme kurset, sier hun.