Industrien ved FHL og NSL la liten vekt på de positive markeds-signalene og gikk inn for en reduksjon av minsteprisene for torsk, heter det i en pressemelding fra Råfisklaget..

Råfisklaget ønsket et forsiktig løft i prisene både for torsk, hyse og sei i tråd med positive og godt dokumenterte signaler i markedet. Økte priser i råvaremarkedet for fryst fisk, gunstig lagersituasjon og positive valutaforhold lå blant annet til grunn for dette.

Partene ble enige om nye minstepriser for snørefanget hyse, de to minste størrelsene av sei og for videreføring av prisene for en rekke andre arter/størrelser.

I etterkant av drøftelsene har Norges Råfisklag fastsatt nye minstepriser for torsk, hyse og sei som innebærer en økning på fra 25 til 50 øre pr. kg i forhold til gjeldende minstepriser, heter det pressemeldingen fra Råfisklaget.

De viktigste endringene framgår av etterfølgende oversikt

Nye og endrede minstepriser gjeldende fra og med mandag 16. desember 2013 og inntil videre:

Torsk over 6,0 kg kr 14,00 (+ kr 0,50)

Torsk 2,5-6,0 kg kr 11,25 (+ kr 0,50)

Torsk 1,0-2,5 kg kr 10,25 (+ kr 0,50)

Torsk under 1,0 kg kr 9,00 (+ kr 0,50)

Hyse over 0,8 kg (snørefanget) kr 11,00 (+ kr 0,50) (enighet)

Hyse over 0,8 kg(andre redskaper) kr 8,75 (+ kr 0,50)

Hyse under0,8 kg kr 6,00 (+ kr 0,50)

Sei over 2,3 kg kr 9,00 (+ kr 0,50)

Sei 1,2-2,3 kg kr 7,50 (+ kr 0,25) (enighet)

Sei under1,2 kg kr 5,50 (+ kr 0,25) (enighet)

Rogn av torsk kr 6,00 ( - kr 1,00 )

Hau av torsk til konsum kr 0,75 (+ kr 0,25 )