Miljødirektoratet har de fire siste årene lyst ut tilskudd for tiltak mot marin forsøpling. I 2015 var beløpet 7 millioner, i 2016 var det 15 millioner, i fjor var det 35 millioner og i år ligger det hele 80 millioner i potten. 65 av disse er satt av til tiltak som gjennomføres inneværende år, mens 15 millioner skyves ut til 2019 for å sikre finansieringen av prosjekter som går over flere år.

Hadde alle 172 søkerne fått innvilget sine søknader, hadde det gått med hele 320 millioner kroner. Men i år som i fjor inneholdt lista en rekke kreative løsninger, men direktoratet har i stor grad prioritert ordinære og konkrete opprydningsprosjekter.

Se lista over prosjektene som får støtte

En stor del av pengene går med til å støtte de ulike strandryddedugnadenes kostnader til bortkjøring og deponering av innsamlet avfall. Selv om dugnadsviljen er stor både fra dem som fysisk samler inn avfallet og blant transportselskaper og renovasjonsbedrifter, så ender man med kostnader noen til slutt må dekke.