- Vi har fått et flott verktøy som heter Barentswatch, der vi i dag kan få og gi fortløpende oppdatering over bruk i sjøen. Her mener vi at Fdir må innarbeide i akvakulturtillatelser at alle fortøyninger til akvakulturanlegg MÅ meldes inn. Dette for å hindre skader ved kollisjon mellom fiskeredskaper og fortøyninger. Likedan områder som får begrenset farled pga annet arbeid.

- Årsmøtet i Hustadvika Fiskarlag oppfordrer Norges Fiskarlag til å ta opp denne saken overfor Fiskeridirektoratet. Vi ser det som en stor fordel for begge parter dersom fortøyningene til alle akvakulturanlegg meldes inn til Barentswatch med nøyaktige posisjoner, heter det i årsmøtevedtaket om denne saken.

Prosjektleder Eivind Rinde i Barentswatch/ Kystverket har kontaktet Kyst og Fjord etter at vi publiserte vedtaket fra Hustadvika fiskarlag.

Rinde opplyser at det fins et kart over fortøyninger, men at Barentswatch har valgt ikke å ta det inn, siden det er mange feil i dette.

- Det er fint at dere tar opp denne problematikken, skriver han i en mail til Kyst og Fjord.