Navnet er nå klart, men leserne må enda vente en dag eller to før det offentliggjøres.

- Dette var en navnekonkurranse vi satte i gang sammen med lokalavisa Troms Folkeblad, så vi har et opplegg sammen med dem i forbindelse med offentliggjøringen, sier administrerende direktør Tommy Torvanger.

Flere hundre å velge mellom

Dermed vil ikke Kyst og Fjords lesere få vite hva man landet på, før rederiet har offentliggjort sammen med Troms Folkeblad.

Selskapet hadde imidlertid navn nok å velge i. Bare gjennom kyst og Fjord kom det inn over 200 navneforslag. De fleste hentet fra lokalområdene rundt Senja som var et av kravene rederiet hadde satt, da de gikk ut med navnekonkurransen.

Leveres neste år

Den nye tråleren bygges for øvrig ved Båten Vard Brattvåg. Båten er en hekktråler av VARD 8 02 design, utviklet av Vard Design i Ålesund. Tråleren vil få en lengde på 80 meter og en bredde på 17 meter. Fartøyet vil bli utrustet med en nyutviklet løsning for fangsthåndtering, med en tank for inntak og oppbevaring av levende fisk, som ivaretar fiskens velferd frem til prosessering.

Tråleren skal også ha en avansert fiskefabrikk om bord, stor lagringskapasitet for kjøling og frysing av fisk, samt ensilasjetanker for lagring av hode og innmat for å sikre at all biomasse av fangsten blir utnyttet. Fartøyet vil ha både diesel-mekanisk og diesel-elektrisk fremdrift, kombinert med batterier. Båten skal leveres i første kvartal 2020.

Konsernet eier og driver fire trålere. Nergård konsernet har hovedkontor i Tromsø og aktivitet langs kysten fra Sogn og Fjordane til Finnmark.