Besøket vil forgå fra 26. til 29. mars . Programmet for turen legges til Lagos, som er Nigerias, og Afrikas, største by. Her vil det bli arrangert et møte med opptil 100 nigerianske importører og en sjømatmiddag med mulighet for å etablere nye kontakter.

- Vi planlegger også besøk til markedene som selger tørrfisk og pelagisk fisk, samt eget møte med potensielle kunder av laks – både hoteller, restauranter og butikker. Politisk ledelse fra Nærings- og fiskeridepartementet vil delta på turen til Nigeria, heter det i invitasjonen.

Nigeria er et av Norges aller største marked for tørrfisk, hvor både tørkede hoder og resten av fisken er en viktig del at nigeriansk mattradisjon. Nigeria er et svært folkerikt land og en raskt voksende middelklasse med internasjonale matvaner skaper også spennende eksportmuligheter for norske aktører.

Sjømatrådet har identifisert Nigeria, sammen med resten av Sentral- og Vest Afrika, som et av sine satsningsområder for nye markeder. Vårt arbeid med å åpne og utvikle nye markeder er et langsiktig arbeid som omfatter blant annet kartlegging av markedet, markedsinnsikt, bedring av markedsadgang samt å skape møteplasser for norske eksportører og importører i landet. Sjømatrådet skal ta fellesinvesteringer og redusere risiko for enkeltaktører og norsk sjømat i sin helhet og være en døråpner for næringen.