Alf Helge Jensen

– De e noe bare æ! På muntert vis bruker rådgiver Hege Persen (50) et velkjent utsagn for å fortelle at hun, enn så lenge, er alene om å bestyre villakssenteret i Tana.

Det finner du i den tidligere bankbygningen. Der er det flotte og informative utstillinger, og der kan man se filmer om fangstmetoder med lokale aktører. Så langt har det vært åpent bare på bestilling, men fra 26. juni til 5. august er det åpent for publikum alle dager mellom 11 og 18. Da blir ikke Persen alene lenger, men får selskap av to lokale ungdommer som skal være sommerverter.

Ideen kom på 90-tallet

Det har vært en lang vei for å få etablert et villakssenter i Tana. Ideen ble lansert allerede på 1990-tallet. Siden den gang har det vært flere forsøk på å gjøre drøm og plan om til virkelighet.

Gjennombruddet kom på tampen av 2019 da Miljødirektoratet opprettet stiftelsen Nasjonalt villakssenter med hovedoppdrag om å spre kunnskap om villaks, sjøørret og sjørøye. Stiftelsen består av fire enheter i henholdsvis Namsos, Lærdal, Lyngdal og Tana.

Hege Persen er fra Honningsvåg. Hun kom til Tana for å jobbe på hotell i ett år. Det er 28 år siden. I tillegg til å være rådgiver i laksesenteret, hjelper hun litt til i fellesfjøset der ektemannen er medeier.

Sistnevnte ble offisielt åpnet 27. august 2021. Da hadde Hege Persen som prosjektleder jobbet 15 måneder med å forberede det hele. I mai 2020 ble hun ansatt i et toårig engasjement. Planen var å nøye seg med det.

– Det gikk ikke lenge før jeg skjønte at dette var noe jeg ville jobbe videre med. Perfekt i forhold til det jeg er ganske flink til, nemlig å kommunisere i krysningen mellom forskning og forvaltning. Ledelsen ville ha meg med videre, og engasjementet ble gjort om til fast ansettelse som rådgiver, sier Persen. Daglig leder for de fire senterstedene, Alf Olsen jr., har kontor i Lærdal.

Satser på 5. klassinger

Hovedmålgruppa for kunnskapsspredningen er 10-12-åringer. Erfaringsmessig er dette den beste alderen for slik lærdom. Persen har da også sett dette i praksis. Både når hun har tatt barna med til elva og vist i praksis, og ved undervisning i skolene. Nysgjerrigheten er stor. Det samme når de har hatt folkemøter for voksne der forskere har deltatt.

– Nylig hadde vi en samling i Polmak med alle 5. klassinger i Tana og Karasjok, totalt over 50. Elevene jobbet i grupper og tok prøver. Med oss hadde vi både ferskvannsbiolog og to lærere fra Tana videregående. De hadde med åtte elever derfra som var gruppeledere for 5. klassingene, forteller Persen.

Villakssenteret har flere samarbeidspartnere. I tillegg til videregående er det Tana museum, Deanu Instituta og kommunen.

Er lovet opptrapping

Persen presiserer at de fortsatt er i oppstartsfasen. Mye er på plass, ikke minst hjemmeside, men det er også mye som gjenstår. Nasjonalt villakssenter finansieres over statsbudsjett. Som de fleste andre skulle de gjerne hatt mer enn det de får. For 2022 er det 8,8 millioner.

– Vi er forespeilet en gradvis opptrapping, noe som er helt nødvendig om vi skal få nok én stilling her i Tana, som planen er, sier rådgiveren.

Dagens lokaler er foreløpige. Den første planen om nybygg for å huse villakssenteret og museet, er forlatt. I stedet har de inngått intensjonsavtale med selskapet bak planene om nytt hotell. Om alt går som håpet, skal Persen & co ha 500 kvadrat å boltre seg på, ti ganger mer enn i dag.

Nasjonalt villakssenter Joddu holder hus i det tidligere banklokalet i Tanabru. Når det planlagte hotellet er ferdig om fem år, får de ti ganger så stor plass.

– Om fem år skal nybygget være ferdig. Det store spørsmålet er om vi klarer å finansiere utstillingene. De vil koste minst 12 millioner, mens dagens utstillinger kom på nærmere to millioner. Håpet er at Sametinget og kommunen vil bidra, sier Persen.

Lokal katastrofe

Hun er klar på at de trenger langt større inntekter. Hun tror ikke billettinntektene vil monne i særlig grad. For i sommer har de ikke budsjettert med noe.

– På litt sikt ser vi for oss å få en reiselivsaktør til å ta seg av visningssenteret, selvsagt mot at de får billettinntektene. Denne rollen håper vi nyhotellet vil ta når det står ferdig.

Hovedformålet til Nasjonalt villakssenter er «å fremme formidling av kunnskap om de naturlige forutsetninger for den atlantiske villaksens utbredelse, villaksens liv og utfordringer, herunder dens betydning for tradisjoner og kulturutøvelse.»

Persen vet utmerket godt hvor viktig det siste er. Nesten daglig har hun besøk av fortvilte laksefiskere. Hun betegner det som en katastrofe for kulturen at Tanaelva er stengt for fiske i år som i fjor.