Fabrikktråleren ”Ramoen” har vært på tråltokt i Barentshavet med medlemmer fra flere prosjekt-partnere om bord. Her testet de ut flere nyvinninger som er sentrale i senterets virksomhet, melder Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider.

For det første brukte de pelagisk trål til å fiske etter bunnfiskartene torsk og hyse. Da unngår man å bruke bunntrål som dras langs havbunnen.

Men minst like viktig er den langt bedre kontrollen med fisken som går inn i trålposen.

Direktevideo fra trålposen

- På broen på ”Ramoen” kunne vi følge direkte på video den fisken som gikk inn i trålen. Det er første gang vi har kunnet sammenligne observasjonene fra sonaren som vanligvis er plassert i trålåpningen med livevideo mens vi tråler på et kommersielt fiskefartøy, sier toktleder Arill Engås ved Havforskningsinstituttet.

Han har hatt med seg på tokt produktutviklere fra Kongsberg Maritime A/S og Egersund Group A/S som også er partnere i CRISP (Senter for miljøvennlig fangstteknologi).

Flytetrålen som ble brukt under det første CRISP-toktet fisket godt.

Fjerner usikkerhet

Engås er veldig godt fornøyd med forsøkene.

- Usikkerheten om hvilke arter og anslag av hvilke størrelser som går inn i trålen, er nå borte. Kameraet ga ikke bare viktig informasjon om fisken, men også seleksjonsinnretningene fungerte som tiltenkt, sier Engås.

Under toktet ble det testet ut en innretning som kunne styres for å lede uønsket fisk ut av trålen. Ved å kombinere informasjonen fra kamera og styring av innretningen vil navigatøren i nær fremtid eksempelvis kunne bestemme hvilke mengder av fisk en ønsker skal gå bak i posen.