- Vi får en del henvendelser fra ungdommer som ønsker å fortsette å fiske til tross for at ungdomsfiskeordningen er avsluttet. Det kan de, men da som ordinært fritidsfiske inntil 50.000 kroner, sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet region Nordland i en uttalelse på Fiskeridirektoratets nettsider.

Rekorddeltakelse

Det har vært rekordstor deltakelse i år med over 670 deltakere. Ungdomsfiskeordningen er etablert for å gi ungdom mellom 12 og 25 år sjansen til å prøve ut fiske og lage sin egen sommerjobb.

Andersen minner de ungdommene som fremdeles ønsker å fiske og omsette fangst, også etter at den formelle ungdomsfiskeordningen ble avsluttet 11. august, om at de kan fiske for inntil 50.000 kroner i løpet av et kalenderår og at all omsetning skal skje via et salgslag.

- Disse reglene gjelder enhver som driver fritidsfiske, uavhengig av alder. Det er viktig at fisk blir registrert og at salg skjer via etablerte og trygge kanaler, sier Andersen.