– Når det gjelder Myre sier det ganske mye om stedets karakter at gevinsten er på hele 330 millioner kroner, sier Ole Osland.

Han er leder i havne- og farvannsavdelingen i Kystverkets distrikt i Nordland.

Det meget driftige samfunnet i Øksnes kommune i Vesterålen fikk da også besøk av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i oktober i fjor i forbindelse med framleggingen av statsbudsjettet. Da hadde hun med seg nyheten om at staten bevilger mer enn 200 millioner kroner til fiskerihavna i Myre.

Havna skal utdypes til 8,5 meter under sjøkartnull og utdybingen vil ha en bredde på 80 meter. Hele 350.000 m3 skal bort og mye av den vil bli fylt opp i Kattnesbukta. Det skal fylles ut hele 40 mål på dette stedet nær Biomars anlegg. I ettertid vil det kunne bli benyttet til næringsformål.

Mer om havneutbyggingen i papiravisa