Oljeselskapet North Energy ansatte nemlig en fisker for å skape fred mellom olje og fisk i kampen om Lofoten og Vesterålen, skriver dn.no.

Mannen var Stein Arne Rånes, fisker, forsker og nå forkjemper for såkalt samhandling mellom oljeindustrien og fiskerinæringen.

På kaikanten

Ifølge dn.no var Jobben hans å prate med fiskerne: på kaikanten, i sjarken, i fiskemottaket, i det hele tatt alle arenaer der fiskerne møtes.

Tom Tobiassen og Kurt Karlsen var blant fiskerne han møtte. Som henholdsvis styreleder og styremedlem i Norges Fiskarlag Nordland ble de med i det såkalte dialogforumet i regi av North Energy.

Det førte til ramaskrik og Tobiassen ble som kjent tvunget av sine egne til å trekke seg, mens Karlsen trakk seg selv.

- Det har vært en vanskelig prosess å nevne ordet olje. Saken var betent. Vi var nesten tvunget til å snakke i skjul. Men det endte med personlig slakt, sier Tobiassen til dn.no.