Restkvoten i norsk sone er 3.680 tonn av totalkvoten på 90.000 tonn, mens det i kvoten i EU-sonen på 20.000 tonn igjenstår 1.110 tonn, melder Fiskebåtredernes Forbund.

Danskene fortsetter

Fisket kan foregå til 23. juni i norsk økonomisk sone. Danskene har på sin side bare fisket 215.000 tonn av kvoten på 306.000 tonn, men de kan holde det gående hele sommeren.