Direktoratets opplegg for gjennomføringen av fiske på distriktskvota vakte kraftige reaksjoner. Forslaget om maksimalkvote på 10 tonn for hver deltakende båt ville innebære en overregulering på langt over 100 prosent, og et kappfiske mange frykter vil gjøre at kvota er tatt på et øyeblikk. Dermed vil ikke kvota få noen effekt for industrien i land når råstoffmangelen gjør seg gjeldende til høsten.

Før helga grep den politiske ledelsen i Fiskeridepartementet inn, og satte ned maksimalkvota til 6 tonn per deltakende båt.

- Vi så at den høye graden av overregulering det ble lagt opp til ble uheldig. Derfor justerer vi nå denne ned, sier statssekretær Veronica Isabel Pedersen i en pressemelding.

Ifølge avisa Finnmarken er antallet deltakende båter nå redusert til 789 etter at direktoratet har vasket lista som først slo fast et antall på 825. Det er fortsatt mange båter, og om alle disse faktisk skulle ta seks tonn hver, vil det bli fisket 4.734 tonn. Det er 1.734 tonn mer enn de 3.000 som er satt av, og følgelig gir det en overregulering på 58,7 prosent.

Det er ventet at mange av båtene som har meldt seg på, ikke kommer til å delta. Det ventes likevel et solid vår-rush for fiskekjøperne på Nordkynhalvøya.