Det melder Norges Sildesalgslag i sin ukesrapport, publisert på deres nettsider.

- Forrige rekord er fra i fjor da vi hadde 60.900 t i slutten av august. Det har vært gode fangstrater hver dag med fredagen som beste dag med hele 15.600 t. Det er ringnot gruppen som har bidratt mest med hele 49.700 t, fra kyst 8.100 t, SUK 4.300 t og fra trål har vi 1.500 t. Det har vært stor innsats i makrellfiske fra både liten og stor, der hele 174 båter har hatt innmelding. I tillegg er det båter som dorger etter makrell som ikke melder inn fangst.

Det er i Norskehavet hovedkvantumet er fisket, med hele 59.400 t. Her ser vi at makrellen har fulgt samme mønster som vi så tilbake i 2019 og tidligere år. I starten av uken så var båtene i området rundt N 64⁰ og E 01⁰, 160 n.mil nordvest av Stadt. Båtene har fulgt makrellen sørøstover og siste fangster på søndag ble tatt rundt 80 n.mil vest av Stadt. Det som har vært annerledes nå enn tidligere år er at fisket med not har vært best på nattestid. Dette pleier vanligvis skje senere på høsten i Nordsjøen.

For den minste kystflåte så har det gode fisket på kysten fortsatt både for not og på dorg. I tillegg har noen av de større kystbåtene fisket makrell på Vikingbanken. Her dabbet fisket av i helgen og båtene gikk i havn grunnet kuling.

Med så store makrellmengder så blir det press på mottakskapasiteten i land, og enkelte har måtte vente litt på lossing. Anlegg fra Egersund i sør til Senja i nord har produsert makrell, og de fleste har stått på både sent og tidlig.

Fangstene i helgen hadde lite åte, og fra kjøperne så meldes det at makrellen nå har super kvalitet. Der en kan betjene de beste makrellmarkedene i Asia.

I kommende uke så forventer vi lavere kvantum da flere båter er i havn med kvotene sine. Dette gjelder for alle flåtegrupper.

Det som blir mest spennende fremover er hvilken retning makrellen tar. For to år siden kom det inn en «fær» med stor og flott makrell til Mørekysten sent i september. Vi krysser fingre for at dette gjentar seg i år.

Makrellstørje:

Vi fikk første størje innmelding fra «Spjæringen» lørdag med 27 tonn. De fikk et kast på over 100 størjer 10 n.mil nordvest av Kråkenes fyr.

De, og andre fiskere melder om store størje observasjoner både langs kysten og lenger ut i havet. «Orfjord» som har levert på Møre har tatt sin tilmålte kvote og er begynt på tilleggskvoten.

Nordsjøsild:

For nordsjøsild så vi kun en fangst fra danske «Themis» på 500 t fisket øst av englandskysten, og 70 t fra en norsk båt fra Vikingbanken.

I tillegg er det tatt mindre kvanta i fisket fra Kanten.

Fisket til mel/olje:

Det har også denne uke vært få båter i fisket på Kanten.

Fra tre båter er det fisket 430 t med øyepål, 350 t med kolmule, 140 t med hestmakrell samt noen få tonn med strømsild.