Det har en enstemmig programkomité i regjeringspartiet gått inn for.

- Det stemmer, sier partiets næringspolitiske talskvinne på Stortinget, Irene Lange Nordahl til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

- Vi må få til en mer offensiv og framtidsrettet fiskeripolitikk, slår Lange Nordahl fast.

- Kysten til gode

Programkomiteen i Sp mener at verdiskapingen fra landets felles fiskeressurser i størst mulig grad skal komme de fiskeriavhengige kystsamfunnene til gode.

Men det er nok struktureringen som virkemiddel som vil skape debatt: «Senterpartiet vil styrke fiskenæringa ved å sikre en variert, lønnsom og framtidsrettet fiskeflåte som gir grunnlag for rekruttering og fornying av flåten med hovedvekt på kystflåten, nært knyttet til øvrig virksomhet langs kysten. Økte muligheter for strukturering vurderes i denne sammenheng.»

– Alt handler om å skape lønnsomme bedrifter både til havs og på land, samtidig som vi ivaretar distriktspolitiske hensyn, sier Lange Nordahl. Hun mener strukturering kan være et viktig tiltak for å få til mer fornying av en flåte som er 25 år gammel, med fiskere på godt over 50. Fiskeflåten konkurrerer dessuten med offshore og andre sektorer om arbeidskraften, minner hun om.

– Det er ikke realistisk at staten skal inn med milliardbeløp til kondemneringsordninger for å fornye flåten, mener Lange Nordahl ifølge ANB.

Spredt eierskap

Sps programkomité forslår for øvrig blant annet å:

- opprettholde en differensiert og fiskerieid flåte med spredt eierskap.

- la kriteriene for fordeling av kvoter mellom de enkelte fartøygruppene ligge fast.

- opprettholde prinsippene i råfiskloven og deltakerloven.

- øke fiskerfradraget for å kompensere for økt nettolønnsordning for andre sjøfolk.

- videreføre sikkerhetsopplæringen for fiskere, og utbedre fiskerihavner langs kysten.

- kreve at myndighetene skal samarbeide med fiskernes organisasjoner om når, hvor og hvordan seismisk aktivitet skal foregå.

- styrke Kystvakta og kystberedskapen og bidra til at ansvaret for sjøsikkerhet samordnes bedre.

Programforslaget legges fram om kort tid, og skal etter dette ut på høring i hele partiorganisasjonen. Programmet skal vedtas på landsmøtet i april 2013.