I ukerapporten fra Sildelaget fremgår det at mange fartøy nå har ankommet sildefeltene i Nord-Troms, og tatt godt for seg av norsk vårgytende sild (NVG) som har trukket inn på fjordsystemet.

- Gode forhold og god føringskapasitet fra midt i uka gjorde at det ble et eventyrlig godt fiske. 34 600 tonn er ukens totale innmeldte kvantum, alle områder.

Båtene som driver med låssetting har hatt gode forhold. Låssettingsfisket som har pågått handler om at føringsfartøyet tar fisken rett fra not. Låssetterne har stått for 4 300 tonn av totalen, og dette inkluderer kvantum fra et par mindre landnotsteng. De noe større fartøyene i kystnotgruppen som fører egen fangst har fisket ca. 15 000 tonn, skriver Sildelaget.

Fra ringnotgruppen har 6 fartøy vært i aktivitet på dette nordlige området. Disse fartøyene har fisket lengre ut i havet, nord av Torsvåg. 5 000 tonn har denne gruppen meldt inn.

Også vest i Norskehavet / Smutthavet har det denne uke blitt fanget en del fisk. Forholdene her har vært varierende med at fisken stod for dypt for not og vanskelig å få på trål. Sist i uka bedret forholdene seg og silda ble mer «fangstbar» med not. En kystbåt, 4 båter fra trålgruppen og 11 ringnotbåter har fisket i dette området. Totalt kommer det fra dette området 10 050. Størrelsen på silda her vest er 377 gram vekter snitt.

Også på Trøndelag- Mørekysten er det tatt noen mindre fangster med NVG-sild. Totalt 250 tonn. Disse fangstene er levert noe til konsum og noe til mel og olje.