Lofotposten melder at det samlede lofotkvantumet (torsk levert i Lofoten) som ventet ble noe lavere enn fjorårets kvantum på 55.250 tonn. Årsaken til dette er en lavere totalkvote for torsk.

I tillegg var innsiget etter manges mening seint, men fisketrykket var stort når det først kom i gang. Det meste av fisket er over nå, men ifølge Lofotposten har kvantumet skrei levert i Lofoten nå passert 51.014 tonn.

Det er 7,5 prosent lavere enn året før, men verdiøkningen på første hånd gjør at verdien utgjør hele 1,1 milliarder kroner. Det er ifølge avisa første gang verdien av torsk landet i Lofoten har passert en milliard i førstehåndsverdi.