- Det er gledelig at det nå for fjerde år på rad er grunnlag for en økning av totalkvoten i fisket etter sei nord for 62°N, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Forvaltningen av sei bygger på en strategi som Det internasjonale råd for havforsking (ICES) i 2007 vurderte til å værei tråd med føre-var-prinsippet, og ICES har i de siste årene også tatt i bruk en ny statistisk berekningsmodell som håndterer usikre data bedre.

Kvoten for 2018 er satt i tråd med anbefalingen fra ICES. Sei nord for 62°N er en norsk bestand, og Norge forhandlar ikke med andre land om kvotefastsetting og forvaltningsopplegg.