Den siste rapporten fra Norsk sjømatråd slår fast at økningen dermed er på drøye 156 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende måned for ett år siden. Det vil si en økning på hele 20 prosent.

Tallene inneholder all torskefisk.

Asia og Nord-Amerika utfordrer

- Til tross for en redusert saltfiskeksport til Portugal så veier den gode økning i klippfiskeksporten opp og totalt sett utgjør dette en sterkere start på året til Portugal enn til samme tid i fjor, sier markedsanalytiker Ove Johansen i Norges sjømatråd.

Dette til tross, økt eksport av torsk til Asia og Nord-Amerika utfordrer Portugals posisjon som vårt viktigste torskemarked og eksportandelen går ned fra 17 prosent til 12 prosent i januar, sier Johansen.