Krever at myndighetene reverserer vedtaket om tvangsmulkter