– Vi er mest skeptisk til er at mannå åpner for aktivitet nærmere land, og at vi i neste omgang risikerer konsekvensutredning for Lofoten og Vesterålen. Da har man tapt på begge fronter, sier styreleder i Fiskarlaget Nord, Hans Petter Rasmussen til NRK.

Overrasket

Han er overrasket over at SV og Senterpartiet har gått med på det som er kompromisset i denne saken. Det vil si at vern av Lofoten åpner for at det nå kan letes 35 kilometer fra land i Barentshavet, og ikke 50 kilometer som var grensen før.

– Det betyr at du i mye større grad er nærmere de områdene der det er stor fiskeriaktivitet, sier Rasmussen.