Ny bru vil koste Nordland fylkeskommune anslagsvis 100 millioner kroner.

- Vi ser at bruas levetid nærmer seg slutten. Dette er en bru vi følger ekstra med fordi den har dårlig bæreevne på grunn av rustangrep. Innen 10–15 år må vi komme opp med en ny løsning, sier distriktsveisjef Kjell Skjerve i Statens vegvesen til Avisa Nordland.

Engeløybrua sto ferdig på andre halvdel av 1970-tallet. Det er uvanlig at bruer må rives etter så kort tid på grunn av rust og redusert bæreevne.

– Forklaringa på rustangrepene i Steigen er at deler av lavbrua er bygd på prefabrikkerte bærebjelker. De ble produsert på stedet og det ble da brukt både sjøvann og til dels sjøsand. På den tiden var man ikke så bevisst på kvaliteten på sementen. Det ble heller ikke ført god nok kontroll på at overdekningen på armeringen hadde tilstrekkelig tykkelse, forklarer Skjerve.