Omsetningen fra norske fartøy endte på 80,6 mill kr i uke 28, noe som er en økning på 8 mill kr sammenlignet med uke 27. I tilsvarende uke i 2011 utgjorde omsetningen fra norske fartøy 82 mill kr. Tar en med landinger fra utenlandske fartøy endte omsetningen i uke 28 på 103,4 mill kr, mens at totalomsetningen i tilsvarende uke i 2011 var 90,6 mill kr. Det meget gode seifisket er omtalt i en annen nyhetssak på Kyst og Fjords nettside. Det ble altså omsatt hele 5.030 tonn sei i uke 28 til en verdi på 29,40 mill kroner, av dette var 4.554 tonn tatt med not.

Vi må altså tilbake til 2006 for å finne lignende kvantum notsei. I 2006 var det flere uker hvor kvantumet lå over 5.000 tonn sei. Da var det riktig nok et mye høyere antall fartøy som deltok og det var russiske kjøperfartøy som var inne på mottakssiden. Det ble også innført dirigering i seifisket, melder råfisklaget på sine nettsider.