I dag fredag har fiskeridirektøren besluttet å stoppe fisket med dette kvotetillegget. Det gjelder altså fiske etter torsk nord for 62°N for fartøy i åpen gruppe som fisker innenfor kystfiskekvoten.

Årsaken er at avsetningen er beregnet oppfisket.

Stoppen omfatter maksimalkvotetillegget som ble gitt 6. april i år.

Fisket fortsetter innenfor det garanterte kvotetillegget på 16 tonn.

Beslutningen har virkning fra og med søndag 15. april kl. 23:59.