- Men som forventet så går ukeskvantumet ned, skriver sildesalgslaget i sin sisteukerapport.

Av dette kvantum er hoveddelen, 6.300 tonn, tatt i Kvænangen.

- Her har både større kystbåter som fører selv, og den minste flåte som, enten låssetter eller tar fangsten rett fra not vært i aktivitet. Kvantaene fra disse er rimelig likt fordelt med 3.100 t direktehåvet sild og 3.200 fra båter som ikke selv kan føre. Her har seks ulike føringsbåter bidratt til å få silda frem til kjøperne.

Fra Norskehavet har det vært få båter i drift. Innmeldt fangst herfra kommer fra fem båter som samlet fisket 2.800 tonn. Disse fangster er tatt rundt 180 nautiske mil vestnordvest av Værøy. Silda her har vært vanskelig å fange i med at den har stått for dypt for not. Og for de som tråler er det vanskelig å få den «bak i sekken».

Som tidligere i høst er det stor sild som er ute i Norskehavet. Størrelsene ligger her i området rundt 380 gram.

- I kommende uke så forventes det fortsatt lavere kvanta i NVG-sild fisket, fastslår rapporten.