Fiskarlaget har også bedt om møte med Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) om saken, sier assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen.

Saken er knyttet til kystfiskeutvalgets innstilling om retten til fiske utenfor Finnmark koblet mot endringene i deltagerloven, havressurslova og Finnmarksloven, melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Stortinget behandlet saken i proposisjon70 L(2011-2012) og det ble der åpnet for at det kan etableres forbud mot at båter over 15 meterfår fiske innenfor fjordlinjene i de nordligste fylkene.

Norges Fiskarlag har uttalt seg om saken en rekke ganger og uttrykt tydelig standpunkt mot tiltaket. Fiskarlagets høringssvar i forbindelse med Stortingsbehandlingen ble levert 4. mai.

Også da Kystfiskeutvalget gjorde sitt arbeid leverte Fiskarlaget i november 2008 et entydig høringssvar som imøtegikk det som betegnes som et generelt fiskeforbud for fartøy over 15 meter innenfor fjordlinjene.

Sist uke, rett før reguleringsmøtet i Bergen, ble denne saken fra departementets side hasteinnsatt på sakskartet til møtet. Fiskarlaget har uttrykt forundring over saksbeghandlingsprosessen, også knyttet til at det har vært en lukket prosess med enkelte parter i forbindelse med utforming av et forslag til regelverk om fiske innenfor fjordlinjene.

Norges Fiskarlag tok da kontakt med FKD for å få dialog om saken, opplyser Jan Birger Jørgensen.

I høringsbrevet som nå er sendt ut til medlemslagene vises det til at FKD har satt en høringsfrist til søndag 25. november.

-Fiskarlaget kan ikke se at det er mulig for oss å ha et minimum av forsvarlig saksbehandling i denne saken uten å overskridde departementets høringsfrist, sier Jørgensen.

Norges Fiskarlag har bedt sine medlemslag om tilbakemelding innen 30. november.