- Det er ikke noe noen hemmelighet at oljenæringens rapporter lover mange arbeidsplasser. Det de derimot prater sjelden om, er de 6000 arbeidsplassene innen fiskeri, som de i så fall vil måtte dele den smale kontinentalsokkelen med, sier Revheim, som er fagleder på olje- og energi i Natur og Ungdom.

- Da synes vi det er på sin plass å trekke fram regjeringens rapport «Framtid i Nord», som viser de store mulighetene innenfor allerede etablerte og da ikke-konkurrerende næringer, som fiskeri og reiseliv. Denne får særs lite oppmerksomhet, til tross for at man her finner mange gode og bærekraftige alternativer, som er det vi trenger, sier hun.