- Arbeidsutvalget ber Norges Fiskarlag ta opp med myndighetene om umiddelbart å sette i gang en prosess med å få leid inn helikoptre som erstatning for Sea Kingen inntil nye redningshelikoptre er på plass, skriver laget i et brev til moderorganisasjonen. Og fortsetter:

- Det må være en prioritert oppgave å arbeide mot myndighetene for å få på plass nye løsninger lenge før 2020. Den situasjonen som vi har i dag kan vi ikke være bekjent av, i en nasjon som har de ressursene som skal til for å få til en tilfredsstillende løsning som kan berge menneskeliv og store verdier.