Norges Kystfiskarlag har i høringssvar overfor Fiskeri- og kystdepartementet gjort det klart at laget ikke ser grunnlaget for et så drastisk kutt i kvotene for de enkelte fartøy som det Fiskeridirektoratet har foreslått for neste år. Dette ut fra fangststatistikken for 2013 og omfanget på nedgangen i totalkvoten neste år. Fisket etter hyse for fartøy med hjemmelslengde over11 meterble 11. desember i år sluppet fritt på grunn av gjenstående restkvantum, melder organisasjonen på sine nettsider.

- Et dramatisk kvotekutt i tråd med direktoratets forslag innebærer at mulighetene for et lønnsomt kystfiske i 2014 vanskeliggjøres betydelig, advarer Norges Kystfiskarlag i sin uttalelse. Spørsmålet om regulering av fisket etter hyse i 2014 ble første gang behandlet i reguleringsmøtet i november. Direktoratets forslag ble da trukket tilbake for ny behandling etter sterke protester, ikke minst fra Norges Kystfiskarlag.