Tre autonome seildroner har denne uka startet et 60 dagers tokt for akustisk overvåkning av pollocken i Beringhavet. Dette er tokt som tradisjonelt utføres av ordinære båter, men på grunn av koronasituasjonen har det amerikanske havforskningsinstituttet National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA Fisheries) måttet tenke nytt.

På egen kjøl

Løsningen ble å teste ut autonome seildroner lik dem som allerede er under uttesting for norske havforskere. Ettersom korona vanskeliggjorde selve transporten av dronene, seilte de liksågodt ut på feltet for egen kjøl fra selskapets hovedkvarter i San Francisco.

Den turen besto av over 2 000 nautiske mil, og etter 40 dager i sjøen ankom de tre dronene , melder selskapet Saildrones i en pressemelding.

Bilde fra toktet knipset fra en av de tre dronenes overflatekameraer. Foto: Saildrones.com

Ut på feltet

Etter at de tre dronene hadde ankommet sundet mellom øya Unimak og Tigalda, midt i øyrekka som rammer inn Beringhavet, dro de tre dronene i hver sin retning ut på forskningsfeltet for å starte oppdraget.

Dronene deler den 600 nautiske mils distansen mellom seg, og går i et forutbestemt mønster for å samle opp akustiske data.

Hver drone vil gjennomføre datainnsamlingen så likt et tradisjonelt forskningsskip som mulig. De er utstyrt med Simrad EK80 høypresisjons ekkolodd for å kartlegge fiskebestandene.

Langs disse linjene går de tre dronene og samler inn akustiske data med høypresisjons ekkolodd. Foto: Saildrones.com

Sommerens pollock-tokt i Alaska er Saildrones sjuende oppdrag i arktis, og det første operative oppdraget, ifølge selskapets melding.

Selskapet har arbeidet med ulike forskningsinstitusjoner siden 2015 for å utvikle dronenes kapasiteter og egenskaper med tanke på hvilke sensorer og nyttelast de bør ha med seg.

Dronene har deltatt i studier av pels-sel, måling av CO2, arktisk torsk, rød kongekrabbe og innsamling av observasjoner av isdata.

Når dronene har sluttført sitt oppdrag i Beringhavet skal de etter planen seile tilbake til San Francisco på egne kjøler.