Det ble eksportert 41 000 tonn fryst lodde i første kvartal i år, som er en nedgang på 30 000 tonn fra første kvartal i fjor, vier kvartalsrapporten fra Eksportutvalget for fisk.

Mer til Japan

Lodda har gått til markedene i Russland (10 000 tonn), Japan (8 000 tonn), Kina (7 000 tonn), Ukraina (5 000 tonn) og Litauen (5 000 tonn). Dette er en økning til Japan og Kina i forhold til i fjor, men en nedgang til de andre markedene. Den gjennomsnittlige prisen på fryst lodde i første kvartal har vært på 4,66 kroner/kg eller 1,04 kroner/kg høyere enn i samme periode i fjor.